AN ȘCOLAR 2020 - 2021

· ORGANIGRAMA LICEULUI
· COMISII METODICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
· REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE UNITATE ȘCOLARĂ 
. PLAN OPERAȚIONAL 2020-2021
· PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII
· RAPORT DE ACTIVITATE - SEMESTRUL I
· PLAN MANAGERIAL DIRECTOR
· PLANIFICAREA CLASELOR LA INSTRUIREA PRACTICA
· FIȘA DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC
· REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A INTERNAT ŞI CANTINĂ
· CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ

· PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA SNA
- ORARUL ȘCOLII

CEAC - COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

DOCUMENTELE COMISIEI
• ORGANIGRAMA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
• STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARESI ASIGURAREA CALITATII DE LA LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU  
• PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI C.E.A.C.  
• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CEAC
• RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA (RAEI)

Lista tuturor funcțiilor din cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC ”HENRI COANDĂ” din Buzău 

Surse financiare, bugetul și bilanțul contabil

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

·  ORGANIGRAMA LICEULUI
·  COMISII METODICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
·  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE UNITATE ȘCOLARĂ
·  PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII
·  RAPORT DE ACTIVITATE - SEMESTRUL I
·  PLAN MANAGERIAL DIRECTOR
·  PLAN OPERAȚIONAL
·  PLANIFICAREA CLASELOR LA INSTRUIREA PRACTICA
·  FIȘA DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC
·  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A INTERNAT ŞI CANTINĂ

ORARUL ȘCOLII

CEAC - COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

DOCUMENTELE COMISIEI
• ORGANIGRAMA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
• STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARESI ASIGURAREA CALITATII DE LA LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU  
• PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI C.E.A.C.  
• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CEAC
• RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA (RAEI)

Revista școlii - Ştiinţă şi tehnologie în şcoala noastră      

·       Revista tehnica nr. 1 
·       Revista tehnica nr. 2
 ·       Revista tehnica nr. 3 
·       Revista tehnica nr. 4
·       Revista tehnica nr. 5
·       Revista tehnica nr. 6
·      Revista tehnica nr. 7