Oferta educațională,
 an școlar 2021-2022 

Activități de promovare a ofertei educaționale
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ZI 
CLASA a IX-a


1 clasă - 24 locuri
Tehnician transporturi

1 clasă - 24 locuri
Instructor sportiv – Fotbal

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - CLASA a IX-a

1 clasă -24 locuri
Electrician exploatare joasă tensiune – 12 locuri
Electromecanic utilaje și instalații industriale - 12 locuri

1 clasă -24 locuri
Frigotehnist - 12 locuri
Operator la mașini cu comandă numerică - 12 locuri


ÎNVĂTĂMÂNT LICEAL SERAL
CLASA a IX-a
Tehnician ecolog și protecția calității mediului 
- 28 locuri
CLASA a XI-a
Tehnician desenator pentru construcții și instalații 
- 28 locuri
Tehnician electromecanic 
- 28 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

Tehnician echipamente periferice și birotică – 28 locuri
Tehnician în activități de secretariat – 28 locuri

ȘCOALĂ DE MAIȘTRI

Maistru mașini și aparate electrice– 28 locuri

A DOUA ȘANSĂ
ANUL I - 15 locuri

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ

Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
 - 24 locuri

Prezentare calificări

Cerere înscriere învățământ seral ACTE NECESARE ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL Cerere înscriere învățământ postliceal

Pentru mai multe informații despre admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, la clasa cu specializarea Instructor sportiv-Fotbal, puteți lua legătura cu domnul profesor Lupu Cristian, la nr. de telefon: 0722548188.