Oferta educațională,
 an școlar 2020-2021 


ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ZI - CLASA a IX-a 
1 clasă - Tehnician de telecomunicații - 28 locuri 
1 clasă - Instructor sportiv – Fotbal - 28 locuri 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - CLASA a IX-a 
1 clasă: Electrician exploatare joasă tensiune – 10 locuri DUAL 
             Electrician exploatare joasă tensiune –  14 locuri 
1 clasă: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic - 10 locuri DUAL  
             Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic - 14 locuri 
1 clasă: Electromecanic material rulant - 14 locuri 
             Mașinist utilaje cale și terasamente - 14 locuri 
1 clasă: Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice - 14 locuri 
             Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic - 14 locuri 


ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL 
CLASA a IX-a – Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică - 28 locuri 

CLASA a XI-a – Tehnician electromecanic - 28 locuri 
CLASA a XI-a – Tehnician desenator pentru construcții și instalații - 28 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 
Tehnician echipamente periferice și birotică – 
28 locuri 
Tehnician în activități de secretariat – 
28 locuri 

A DOUA ȘANSĂ 
ANUL I - 15 locuri 

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar - 28 locuri 

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 
Grupa mijlocie - 20 locuri 
Grupa mare - 20 locuri

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL Cerere înscriere învățământ seral Cerere înscriere învățământ postliceal

Pentru mai multe informații despre admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, la clasa cu specializarea Instructor sportiv-Fotbal, puteți lua legătura cu domnul profesor Lupu Cristian, la nr. de telefon: 0722548188.