PROIECT EUROPEAN ERASMUS + 2019 - INCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN INVĂȚĂMÂNT DUAL

REZULTATELE SELECTIEI PENTRU CURSUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ADULȚILOR ”WORK-BASED LEARNING AND DUAL EDUCATION SYSTEM” DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + 2019-1-RO01-KA104-061997 Incluziune sociala prin invatamant dual

            REZULTATE_ADMIS
            REZULTATE_REZERVA


ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI
CALENDARUL SELECȚIEI PARTICIPANTILOR ȘI ANEXE 
Anexa 3 - FORMULARUL DE CANDIDATURA PENTRU SELECTIA PARTICIPANTILOR

Anexe:

CERERE DE ÎNSCRIERE

DECLARATIE DE ACCEPTARE A MODALITĂȚII DE SELECȚIE

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI COFINANTARE

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

FORMULARUL DE CANDIDATURA PENTRU SELECTIA PARTICIPANTILOR LA MOBILITATI IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + 


CALENDARUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR

Procesul de selecţie se va derula conform graficului:

24 iunie 2019. Postarea anuntului unic pe site-ul proiectului si pe site-urile organizatiilor consortiului
26 iunie 2019. Depunerea documentelor la secretariatele organizatiilor CONSORTIULUI, intre orele 8.00 – 16.00.
27-27 iunie 2019. Selectia/evaluarea dosarelor participantilor la mobilitatile proiectului
28 iunie 2019. Afisarea rezultatelor cu liste de admisi, rezerva, respinsi.
28 iunie 2019 - între orele 13.00 – 14.00. Depunerea contestatiilor.
1 iulie 2019 ora 15.00. Afisarea rezultatelor finale- lista admisi, rezerva, respinsi.