Revistele școlii

Revista Jurnal Henri Coandă

AN ȘCOLAR 2021 - 2022

CEAC - COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

DOCUMENTELE COMISIEI
• ORGANIGRAMA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
• STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARESI ASIGURAREA CALITATII DE LA LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU  
• PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI C.E.A.C.  
• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CEAC
• RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA (RAEI)

· ORGANIGRAMA LICEULUI
· COMISII METODICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
· REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE UNITATE ȘCOLARĂ
. PLAN OPERAȚIONAL 2021-2022
· PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII
· RAPORT DE ACTIVITATE - SEMESTRUL I
· PLAN MANAGERIAL DIRECTOR
· PLANIFICAREA CLASELOR LA INSTRUIREA PRACTICA
· FIȘA DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC
· REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A INTERNAT ŞI CANTINĂ
· CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ
· PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA SNA
· ORARUL ȘCOLII

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

·  ORGANIGRAMA LICEULUI
·  COMISII METODICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
·  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE UNITATE ȘCOLARĂ
·  PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII
·  RAPORT DE ACTIVITATE - SEMESTRUL I
·  PLAN MANAGERIAL DIRECTOR
·  PLAN OPERAȚIONAL
·  PLANIFICAREA CLASELOR LA INSTRUIREA PRACTICA
·  FIȘA DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC
·  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A INTERNAT ŞI CANTINĂ

ORARUL ȘCOLII

CEAC - COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

DOCUMENTELE COMISIEI
• ORGANIGRAMA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
• STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARESI ASIGURAREA CALITATII 
• PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI C.E.A.C.  
• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CEAC
• RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA (RAEI)