DOCUMENTELE COMISIEI ​PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

Coordonator CEAC: Prof. BADEA MIHAELA
Membri: 
                    Prof. Lăzăroiu Liliana 
                    Prof. Stoica Daniela
                    Elev Manolache Andreea 
                    prof. Ungureanu Costel- lider sindical SLÎ-CFR Buzău 
                    prof. Lupu Cristian- lider sindical FSLI