Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Domeniul: Mecanica

Calificarea asigură absolventului cunoștințele teoretice şi practice necesare realizării operațiilor de analiză, planificare, organizare, coordonare şi control al lucrărilor de întreținere şi reparați specifice domeniului mecanic.
Tehnicienii mecanici întrețineri şi reparații, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în activitatea de construcții mașini:
• concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare si instalatii mecanice;
• asigură functionarea masinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor;
• asamblează maşini, motoare si instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite;
• estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei.

Ce înveți?


• Evaluezi starea tehnică a mașinilor, instalațiilor și utilajelor
• Monitorizezi exploatarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
• Planifici și organizezi lucrări de întreţinere și reparaţii
• Adaptezi documentația tehnică la condițiile concrete de desfășurare a proceselor tehnologice
• Aplici instrumente ale calităţii în industrie

Care sunt beneficiile tale?


• Te pregătești într-un domeniu foarte ofertant
• Pregătirea teoretică este consolidată de pregătirea practică, care se realizează într-un cadru organizat, la agenții economici
• Dobândești competențe anteprenoriale ce îți permit dezvoltarea propriei afaceri în domeniu