Electromecanic utilaje și instalații industriale 

Domeniul: Electromecanică

Electromecanicul utilaje şi instalații industriale efectuează operații de prelucrare mecanică, măsoară mărimi neelectrice și electrice, reprezintă piesele și instalațiile utilizând desenul tehnic, realizează circuite electrice, utilizează echipamentele electrice şi de automatizare în instalații electromecanice, asamblează componentele mașinilor şi sistemelor mecanice, utilizează și reglează sistemele electro-hidropneumatice în instalații, realizează lucrări de mentenanţă pentru utilaje şi echipamente electrice din instalații industriale, pune în funcțiune utilajele şi echipamentele industriale conform documentațiilor tehnice.

Ce înveți?

• Asiguri mentenanța echipamentelor și instalațiilor din punct de vedere electromecanic și software
• Realizezi montaj, service și suport tehnic pentru echipamente industriale
• Utilizezi elemente mecanice și de automatizare electronică, hidraulică și pneumatică
• Realizezi reglările necesare utilajelor și instalațiilor pentru atingerea parametrilor stabiliți pentru lucru

Care sunt beneficiile tale?• Dobândirea de competențe profesionale de bază din domeniul mecanic dar și din domeniul electric, ceea ce îți lărgește posibilitățile de dezvoltare în carieră
• Stagiile de practică din companii îți permit cunoașterea utilajelor și instalațiilor industriale moderne precum și dezvoltarea competențelor de lucru în echipă, comunicare profesională și rezolvarea de probleme
• Obținerea mai rapidă a unui loc de muncă și a salariului, mai devreme decât colegii tăi care optează pentru bacalaureat 

Competențe profesionale:

– Utilizarea elementelor de automatizare;
– Execuţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune;
– Exploatarea maşinilor şi utilajelor electromecanice;
– Întreţinerea şi repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
– Utilizarea maşinilor şi aparatelor electrice de joasă tensiune;
– Montarea/demontarea organelor de maşini şi mecanisme;
– Asamblarea, instalarea şi punerea în funcțiune a echipamentelor industriale;
– Dezvoltarea personală în scopul performanţei.