Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice

Domeniul: Mecanică

Calificarea Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice asigură absolventului capacitatea de a dobândi deprinderi şi abilităţi care permit executarea montajului aparaturii de bază, de comandă şi auxiliară, parcurgerea etapelor şi reglementărilor tehnologice de revizie, întreținere, diagnosticare şi remediere a echipamentelor hidraulice şi pneumatice, aplicând legislația şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, utilizând limbajul tehnic de specialitate, asumându-și responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii, satisfacție pentru lucrul bine făcut.

Ce înveți?
Care sunt beneficiile tale?