PROIECT EUROPEAN ERASMUS + 2019 - INCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN INVĂȚĂMÂNT DUAL

REZULTATELE SELECTIEI PENTRU CURSUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ADULȚILOR ”WORK-BASED LEARNING AND DUAL EDUCATION SYSTEM” DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + 2019-1-RO01-KA104-061997 Incluziune sociala prin invatamant dual

            REZULTATE_ADMIS
            REZULTATE_REZERVA


ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI
CALENDARUL SELECȚIEI PARTICIPANTILOR ȘI ANEXE 
Anexa 3 - FORMULARUL DE CANDIDATURA PENTRU SELECTIA PARTICIPANTILOR
Anexe:

CERERE DE ÎNSCRIERE

DECLARATIE DE ACCEPTARE A MODALITĂȚII DE SELECȚIE

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI COFINANTARE

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

FORMULARUL DE CANDIDATURA PENTRU SELECTIA PARTICIPANTILOR LA MOBILITATI IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + 


CALENDARUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR

Procesul de selecție se va derula conform graficului:

24 iunie 2019. Postarea anunțului unic pe site-ul proiectului si pe site-urile organizațiilor consorțiului
26 iunie 2019. Depunerea documentelor la secretariatele organizațiilor CONSORTIULUI, intre orele 8.00 – 16.00.
27-27 iunie 2019. Selecția/evaluarea dosarelor participanților la mobilitățile proiectului
28 iunie 2019. Afișarea rezultatelor cu liste de admiși, rezerva, respinși.
28 iunie 2019 - între orele 13.00 – 14.00. Depunerea contestațiilor.
1 iulie 2019 ora 15.00. Afișarea rezultatelor finale- lista admiși, rezerva, respinși.