SIMPOZIONULUI INTERJUDEȚEAN CU PARTICIPARE REGIONALĂ „HENRI COANDĂ” 
EDIŢIA a XVI-a 
„ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ”

           ARGUMENT
          Evoluţia societăţii contemporane impune o abordare pragmatică, eficientă a relaţieisistemului de învăţământ preuniversitar cu cel superior tehnic, dar şi cu societăţile comerciale care sunt dispuse să angajeze absolvenţii de liceu tehnologic bine pregătiţi în meserii sau specializări care au drept caracteristică principală utilizarea unor mijloace tehnico-ştiinţifice moderne, inclusiv a celor informatice.
          Derularea activităţilor din cadrul proiectului ,,Ştiinţa şi tehnologia în şcoala românească” este necesară deoarece învăţământul românesc se găseşte într-un moment în care trebuie să fie ancorat în realitatea complexă a lumii contemporane mai mult ca oricând, învăţământul preuniversitar trebuie să dispună de cele mai moderne mijloace tehnice şi de ultimele descoperiri ştiinţifice din diferite domenii, să aibă o colaborare strânsă cu instituţiile de învăţământ superior şi cu societăţile comerciale. Numai în acest mod învăţământul românesc tehnic poate fi eficient într-o Europă care se doreşte a fi un spaţiu al societăţii bazate pe cunoaştere.
        Obiectivul simpozionului este încurajarea schimbului de experienţă, antrenarea elevilor pentru a colabora constructiv, pentru a împărtăşi din experienţa acumulată, precum şi stimularea creativităţii elevilor din liceele tehnologice din țară.

           OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI:
- Dezvoltarea gândirii integrate a elevilor, stimularea creativităţii lor în realizarea de lucrări
teoretice si practice folosind descoperirile ştiinţifice şi noile tehnologii din domeniul lor de
pregătire;
- Identificarea metodelor şi mijloacelor moderne care să atragă în studiul ştiinţelor şi
tehnologiei printr-un schimb de idei, opinii, experienţă între elevi şi cadrele didactice
coordonatoare.
-Exinderea spectrului de rezultate/ produse ale învăţării.
-Asigurarea oportunităţii de valorizare a produselor elevilor şi cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar.
-Promovarea tehnologiilor didactice de succes.
-Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la festival.
  
           GRUP ŢINTĂ
Proiectul, prin activităţile sale, se adresează elevilor din clasele gimnaziale și liceale din toată ţara cât şi profesorilor coordonatori ai acestora.

           LOCUL DESFĂȘURĂRII
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău
Str. Horticolei, Nr. 50, Buzău
jud. Buzău
Tel/Fax: 0238/710650
Web: http://www.liceulhenricoandabuzau.webnode.ro
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

            SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI
Științe:
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tehnologie:
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Mediu:
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Artă:
e-mail :Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CONDIŢII DE PARTICIPARE ȘI TERMEN DE ÎNSCRIERE
Jurizarea lucrărilor SimpozionuluiRegional se va desfășura în data de 11.05.2020 la sediul Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Buzău.
Înscrierea participanţilorse va realiza până în data de 10.04.2020 prin completarea fişei de înscriere şi trimiterea ei împreună cu lucrările aferente la adresele corespunzătoare fiecărei secțiuni.
Participarea este indirectă, iar odată cu trimiterea fişei de înscriere va fi trimisă şi lucrarea în format electronic.
Lucrările pot fi realizate în format word, power point, prezi, filme documentare, soft-
uri educaționale, machete, etc şi trimise pe adresele de mail corespunzătoare secţiunilor simpozionului.

Simpozionul este fără taxă de participare.

              CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:
LUCRĂRILE TREBUIE SĂ CONŢINĂ DIACRITICE.
Pentru lucrările redactate în format word:
• vor fi scrise în format A4, spaţiere la un rând, cu marginile: stânga de 2,5 cm și celelalte de 2 cm, text aliniat stânga-dreapta(justified);
• titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
• la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12);
• la două rânduri de titlu se va scrie numele profesorului coordonator și instituţia (Times New Roman, 12);
• la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
• bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume – autor, anul, titlul, editura;
• lucrarea va fi transmisă în format electronic, în ataşament, într-un fişier, cu următoarea denumire: nume autor-lucrare;

               CRITERII DE JURIZARE:
• Valoarea conţinutului
• Originalitate
• Utilitate
• Complexitatea materialului prezentat
• Modul de prezentare
• Aria bibliografică

Organizatorii simpozionului urmăresc latura practică a activităţii didactice şi aşteaptă lucrări originale!
Diplomele vor fi scanate și trimise pe adresele de email ale participanților
Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..