Misiune și viziune

MISIUNEA       
 
 Liceul Tehnologic Henri Coandă  Buzău asigură tuturor elevilor posibilitatea să-și formeze competențele  necesare pentru a avea succes într-o societate înalt tehnologizată și într-o continuă schimbare.” 

VIZIUNEA 

„Elevul de azi pregătit pentru societatea de mâine.”

          Misiunea noastră este să asigurăm tuturor elevilor posibilitatea să-și formeze competențele și abilitățile necesare pentru a avea succes într-o societate înalt tehnologizată și într-o continuă schimbare.
Serviciile oferite de școala au la baza calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții în proces și deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.
Școala este principalul furnizor de forța de munca calificată de nivel pentru unitățile economice cu profil transporturi din județul Buzău. 
În cei peste 100 de ani de existență, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău a pregătit mii de tineri, care au slujit societatea româneasca ca: ingineri, profesori, ofițeri de cariera, muncitori în domeniul C.F.R..
 Subliniem ca școala noastră a reprezentat și reprezintă încă, forța de munca angajată în unitățile C.F.R. din județul Buzău, dar și din județele Vrancea și Bacău, pentru care am școlarizat un număr foarte mare de elevi, astăzi angajați și totodată părinți ai elevilor noștri.
      Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău iși propune, ca printr-o îmbinare echilibrată a tradiției cu inovația și continuitatea consecvent ascendenta, să formeze o personalitate armonioasa, creativ - pragmatică de succes, atașata valorilor perene naționale și universale, un cetățean european democratic, performant.Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău va fi recunoscut pe plan național si european pentru:
-  finalitatea pregătirii profesionale;
- absolventul unității noastre, profesionist și cetățean european, bun cunoscător al limbajului informatic, a unei limbi de circulație internațională, a limbajelor artistice;
-  înalta calitate a educației și a procesului de predare-învățare focalizat pe elev (elevul în centrul procesului de educație și instruire);
-  puternica motivație, angajare și pregătire profesionala a corpului profesoral și al elevilor;
cunoașterea și implementarea politicii Uniunii Europene; 
-  managementul performant;
-  cultul pentru responsabilitatea acțiunilor personalului didactic și al elevilor;
-  responsabilitatea părinților elevilor față de actul educațional;
-  promovarea și susținerea activității de educație fizică și sport de performanță;
-  promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare și strategice.
 Valorile-cheie sunt: calitate, competență, eficacitate, reconversie, integrare.