Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Domeniul: Protecția Mediului

Tehnicianul ecolog şi protecţia calităţii mediului are competenţe de conservare a biodiversităţii, aplicând şi respectând reglementări în vigoare la nivel european şi internaţional privind dezvoltarea durabilă şi grija faţă de mediul înconjurător. De asemenea, are competenţe de recoltare a probelor de apă, aer, sol şi de efectuare a unor analize ale factorilor de mediu. În acelaşi timp, are competenţe de supraveghere şi control a calităţii apei potabile şi a apelor uzate, dar şi a ecosistemelor antropizate, alături de competenţe de gestionare a deşeurilor. Absolvenţii îşi pot desfăşura activitatea la diferiţi agenţi economici, în cadrul compartimentelor de Protecţia mediului, în Agenţiile de Protecţie a Mediului, în diferite parcuri şi zone protejate etc.

Ce înveți?

• Realizezi teste de teren și de laborator pentru a monitoriza mediul și a investiga sursele poluării, inclusiv cele care afectează sănătatea
• Recoltezi și pregătești probe supuse experimentării, efectuezi citiri ale aparatelor de poluare a aerului și apei
• Urmărești factorii de mediu: apă, aer, sol și gradul de poluare al acestora
• Te specializezi în dezvoltarea durabilă și în agricultura ecologică
• Lucrezi cu programe informaționale și de monitorizare a tot ceea ce înseamnă impact asupra mediului
• Analizezi și interpretezi datele colectate și prelucrate
• Urmărești modul de gestionare a deșeurilor, organizarea muncii 

Care sunt beneficiile tale?


• Analizezi factorii de mediu: apă, aer, sol, pentru desfășurarea unor activități economice
• Ai numeroase posibilități de a alege o carieră după absolvire, în domenii înrudite
• Îmbini pregătirea teoretică cu stagii de pregătire practică la cei mai importanți agenți economici din Buzău specializați în protecția mediului
• Poți consilia beneficiarii pentru obținerea avizelor de mediu
• Dobândești competențe cheie esențiale pentru dezvoltarea personală și ocuparea unui loc de muncă