Tehnician operator tehnică de calcul 

Domeniul: Electronica Automatizări 

Tehnicianul operator tehnică de calcul este capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere şi depanare a sistemelor de calcul. De asemenea, asigură suport tehnic pentru utilizatori, instalează și configurează sisteme de operare, drivere, aplicații, antiviruși, programe utilitare. Realizează și depanează rețele de calculatoare de mici dimensiuni.

Ce înveți?

• Instalezi componentele unui sistem de calcul conform specificațiilor
• Verifici funcționarea sistemului de calcul – instalare hardware și mentenanță
• Utilizezi metode specifice de protejare a programelor şi datelor
• Ameliorezi performanțele sistemelor de calcul prin upgrade şi update
• Instalezi și configurezi sisteme de securitate a sistemelor de calcul şi a rețelelor de calculatoare
• Asiguri mentenanța preventivă a calculatoarelor şi rețelelor de calculatoare 

Care sunt beneficiile tale?


• Sunt multe joburi în domeniu, ceea ce îţi oferă posibilități multiple de a alege o carieră după absolvire
• Dobândești cunoștințe şi abilități precise, într-o abordare modulară, într-un domeniu aflat în continuă expansiune
• Ești capabil să îndeplinești sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreţinere şi reparare