Electrician constructor

Domeniul: Electric

Electricianul constructor se ocupa cu instalarea, întreținerea si repararea sistemelor electrice de cabluri, a echipamentelor si dispozitivelor similare, realizează instalații electrice de iluminat interior si exterior, instalații electrice pentru alimentarea mașinilor electrice si instalații electrice pentru alimentarea panourilor solare.

Ce înveți?

• Pregătești procese tehnologice în domeniul electric
• Instalezi sisteme electrice de cabluri
• Realizezi instalații de iluminat interior și exterior
• Realizezi instalații electrice pentru alimentarea mașinilor electrice

Care sunt beneficiile tale?


• Efectuarea instruirii practice la agenți economici din domeniu
• Posibilitatea participării la stagii de formare
• Posibilitatea dezvoltării personale și profesionale ulterioare, prin cursuri liceale sau postliceale din domeniul electric sau domenii conexe 

Competențe generale:


• Organizarea locului de muncă
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la ssm și în domeniul situațiilor de urgență
• Întreținerea echipamentelor de lucru
• Asigurarea calității lucrărilor executate
• Aplicarea normelor de protecție a mediului


Competențe specifice:

Montajul traseelor de cablu
• Pozare cabluri și conductoare
• Realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor de joasă și medie tensiune
• Montajul instalațiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC
• Montarea tablourilor electrice de distribuție
• Realizarea instalației de paratrăsnet și a prizei de 
pământ