Electromecanic centrale electrice

Domeniul: Electromecanică

Electromecanicii centrale electrice vor fi capabili să execute lucrări de instalare şi punere în funcțiune a echipamentului electromecanic din centrale electrice, cât şi lucrări de reparare şi întreținere a acestora.

Ce înveți?


• Realizezi lucrări de reparații pentru remedierea defectelor şi deranjamentelor apărute la echipamentele electromecanice.
• Faci verificări intermediare şi finale necesare remedierilor defectelor şi deranjamentelor la echipamentele electromecanice
• Manevrezi dispozitivele de reglare a parametrilor echipamentelor electromecanice din centralele electrice în conformitate cu prescripțiile tehnologice specifice centralelor electrice deservite 

• Aplici legislației, privind securitatea şi sănătatea personalului din centralele şi staţiile electrice
• Semnalezi situaţiile anormale de funcționarea echipamentelor electromecanice

Care sunt beneficiile tale?


• Efectuarea instruirii practice la agenți economici din domeniu
• Posibilitatea dezvoltării personale și profesionale ulterioare, prin cursuri liceale sau postliceale din domeniul electric sau domenii conexe