„PRACTICĂ SOLUŢII INTELIGENTE PENTRU VIITOR” (POCU/90/6/19/107299)

         Liceul Tehnologic "Henri Coandă" este partenerul SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL în proiectul „PRACTICĂ SOLUŢII INTELIGENTE PENTRU VIITOR” (POCU/90/6/19/107299), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, proiect lansat data de 14 iunie 2018. 

                   Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de angajabilitate a elevilor şi studenţilor din regiunile Nord - Est, Sud - Muntenia şi Sud - Est.
             Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităților și instituțiilor de învățământ implicate prin încheierea și operaționalizarea de parteneriate pentru practică; dezvoltarea abilităților și a competențelor transversale, cheie, pentru menținerea competitivității pe piața muncii a viitorilor angajați; dezvoltarea competențelor profesionale specifice elevilor și studenților din sectorul construcțiilor în vederea creșterii inserției lor pe piața muncii.
                  În cadrul proiectului, elevii care au fost selectați de la Liceul Tehnologic "Henri Coandă" participă atât la un program de informare şi consiliere profesională în vederea creşterii gradului de conştientizare a nevoii de integrare pe piaţa muncii, cât și la stagiul de practică desfășurat la sediul SOMACO GRUP Buzău, realizând astfel valorificarea la locul de muncă a cunoştinţelor obţinute în programele de formare teoretice.
                 La finalul stagiilor de practică se va desfășura o competiţie profesională în urma căreia vor fi selectate cele mai bune proiecte. Se vor acorda premii în valoare de 500 lei/ premiu, iar proiectele selectate vor fi prezentate în cadrul unei festivităţi la sediul universităţii partenere, UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI.


„PRACTICĂ SOLUŢII INTELIGENTE PENTRU VIITOR” (POCU/90/6/19/107299)