PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL          Prelucrarea datelor la nivelul Liceul Tehnologic „HENRI COANDĂ” Buzău

1. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal
2. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate: 
a) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces CERERE drept de acces.docx 
b) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție CERERE drept de interventie.docx 
c) Model de cererepentru exercitarea dreptului de opozitie CERERE drept de opozitie.docx 

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal elevi/părinți      

Legislatie relevanta:
1. Regulamentul 679/2016. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
2. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare 
Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea .pdf
3. Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal 
Ordinului Avocatului Poporului.pdf
 
Ghid orientativ de aplicare al RGDP
4. Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI.
5. 
LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
      Link-uri utile:
 - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) 
 - Inspectoratul Școlar Județean Buzău            
   
 NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
  Definiții