Revistele școlii

Ghid de bune practici pentru elevi, profesori, angajatori și părinți 

citește mai mult

AN ȘCOLAR 2019 - 2020

·  ORGANIGRAMA LICEULUI
·  COMISII METODICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
·  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE UNITATE ȘCOLARĂ
·  PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII
·  RAPORT DE ACTIVITATE - SEMESTRUL I
·  PLAN MANAGERIAL DIRECTOR
·  PLAN OPERAȚIONAL
·  PLANIFICAREA CLASELOR LA INSTRUIREA PRACTICA
·  FIȘA DE EVALUARE A PERSONALULUI DIDACTIC
·  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ A INTERNAT ŞI CANTINĂ

ORARUL ȘCOLII

CEAC - COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

DOCUMENTELE COMISIEI
• ORGANIGRAMA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
• STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARESI ASIGURAREA CALITATII 
• PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIEI C.E.A.C.  
• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE CEAC
• RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA (RAEI)